با توجه به موج عظیم بازاریابی شبکه ای در کشور ما، برخی از سودجویان با سو استفاده از نام های تجاری معتبر اقدام به کلاهبرداری میکنند و برخی از شرکت های دارای مجوز نیز مرتکب انجام تخلفات میشوند.
 

 

طبق گزارش و اعلام از سوی وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت که بصورت مستقیم عمل نظارت بر بازاریابی شبکه ای را انجام میدهد، جدول زیر عناوین و موارد تخلف از سوی شرکت های دارای مجوز میباشد که در صورت مشاهده با آن شرکت برخورد خواهد شد.

 

ردیفعناوین تخلفمبانی قانونیقابل انتساب
1عدم پرداخت کمیسیون به صورت ماهیانهبند الف ماده 8 آئین نامهشرکت
2اجبار به خرید یا سرمایه گذاری و یا دریافت هرگونه وجه به عنوان ورودیهبند ج ماده 9 آئین نامهشرکت / بازاریابان سطوح بالاتر
3تشویق به خرید محصولات بیش از توان فروش و یا مصرف شخصی در یک دوره مشخص (انبار شدن کالا)بند د ماده 9 آئین نامهشرکت / بازاریابان سطوح بالاتر
4تعیین استراتژی (مشخص نمودن حجم مشخصی از خرید کالا)ماده 10 آئین نامهشرکت / بازاریابان سطوح بالاتر
5فروش مستقیم محصولات از طریق بازاریاب به بازاریاببند و ماده 9 آئین نامهبازاریاب
6عدم باز پس گیری کالابند ط ماده 9 آئین نامهشرکت
7تشکیل جلسات در خارج از محل شعبماده 10 آئین نامهشرکت / بازاریاب
8برگزاری همایش بدون مجوزبند د ماده 17 آئین نامهشرکت / بازاریاب
9عدم برگزاری آموزش رایگان و یا مشروط به خرید مقدار مشخصی از کالاماده 13 آئین نامهشرکت / بازاریاب
10جذب بازاریاب از بین افراد کمتر از 18 سال سنماده 11 آئین نامهشرکت
11تبلیغ خلاف واقع درباره محصولاتماده 25 آئین نامهشرکت / بازاریاب
12تبلیغات اغواگرانه به منظور کسب درآمد بیشترماده 10 آئین نامهبازاریاب
13عدم انعقاد قرارداد کتبی بین شرکت و بازاریابماده 12 آیین نامهشرکت / بازاریاب
14فعالیت بازاریاب بدون داشتن کد واحد بازاریابیتبصره ماده 12شرکت / بازاریاب
15عدم صدور کارت شناسایی عکس دارماده 12 آیین نامهشرکت
16پرداخت پاداش و جوایز از محصولات شرکتبند ح ماده 9شرکت
17پرداخت و دریافت مبلغ خرید و کمیسیون ها خارج از سیستم بانکیبند ی ماده 9شرکت/ بازاریابان سطوح بالاتر
18تغییر طرح سوددهی و نرم افزار مربوط بدون تایید دبیرخانه کمیتهماده27شرکت
19فروش محصولات قبل از ارائه فهرست به دبیرخانه و بدون رعایت ضوابط مربوطبند ب ماده 9 و تبصره آنشرکت
20رعایت نکردن تعهدات موضوع قرارداد فروش کالا از جمله تاخیر در ارسال کالابند ﻫ ماده 26شرکت
21عدم درج قانون نظام صنفی،مقررات مربوط به بازاریابی شبکه ای و طرح سوددهی در سایتبند الف ماده 26شرکت
22عدم درج مشخصات فنی و ویژگی های محصول در سایتبند ب ماده 26شرکت
23عدم درج شرایط انصراف از خرید کالا در سایتبند ﻫ ماده 26شرکت
24درج موجودی غیر واقعی کالا در وب سایتبند و ماده 26شرکت
25عدم پاسخگو بودن به شکایات و نارضایتی بازاریابانبند ز ماده 26شرکت

دریافت فایل پیوست
کد نمایش داده شده را با دقت وارد نمایید