14 اکتبر سال 1947 میلادی سازمان بین المللی استاندارد با حضور نمایندگان 25 کشور تشکیل گردی و 23 سال بعد سعنی از سال 1970 به عنوان روز جهانی استاندارد ثبت گردید که در سال 2018 میلادی نیز شعار "استاندارد های بین المللی و چهارمین انقلاب صنعتی" برای این سازمان  برگزیده شد.

واژه استاندارد در معنی تحت الفظی، قانون و قاعده خوانده میشود، اما در رابطه با سازمان استاندارد معنی تعیین، وضع قوانین و ویژگی های لازم در روند تولید و ارائه یک محصول، یک فرآورده یا خدمت است. به طور کل این واژه در ذهن همه ما معنی قرار گیری چیزی در جایگاه و چهار چوب خاص خود است.
برخی گمان می کنند استاندارد فقط برای رفاه و اطمینان خاطر مصرف کنندگان می باشد، اما رعایت هر چه بیشتر این قوانین موجب استحکام نظام صنعت و اقتصاد ملی نیز می شود به طوریکه منافع حاصل از رعایت استانداردها به مراتب برای تولید کنندگان بیشتر از مصرف کننده خواهد شد. با توجه به اینکه امروزه کالا ها و خدمات بسیاری در سراسر دنیا ارائه می شود، اگر ممیزی مبنی بر کنترل و وضع قوانین برای آنها وجود نداشته باشد، خطراتی از جمله به خطر افتادن سلامت و اقتصاد جامعه را به همراه دارد.
در ایران برای اولین بار در سال 1304 شمسی قانون اوزان و مقیاس ها تصویب شد و در سال های 1324 و 1332 شمسی سازمان ملی استاندار، برای نظارت بر کیفیت و تولید کالا تشکیل گردید که عضویت سازمان فوق در سازمان بین المللی استاندارد در سال 1343 شمسی تحقق پذیرفت که در حال حاضر با عضویت در دیگر سازمان های مربوطه از جمله CODEX, IEC, OIML, SMIIC و .... روند کیفی محصولات داخلی را ارتقا داده است. برای امکان ایجاد رفاه بیشتر هموطنان سازمان ملی استاندارد در پنج حوزه استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، اندازه شناسی، تائید صلاحیت و فعالیت های پژوهشی فعالیت می کند.

دریافت فایل پیوست
کد نمایش داده شده را با دقت وارد نمایید